Beskrivelse
Periode

Landsdækkende database, med data fra 2001-

Formål
Formålet med databasen er:

  • at overvåge, at de nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af tyk- og endetarmskræft overholdes.
  • at overvåge de enkelte afdelingers resultater med henblik på en kontinuerlig forbedring.
  • at tilvejebringe data, der muliggør kvalitetsforbedringer og klinisk forskning med henblik på at øge overlevelsen for tyk- og endetarmskræft i Danmark.

Population
De patienter som skal registreres i databasen skal opfylde følgende kriterier:
• Patienter med 1. gangstilfælde af tyk- og endetarmskræft
• Patienter som på diagnosetidspunktet er mindst 18 år
• Patienter med dansk personnummer.
• Patienter med diagnosedato efter 1.5.2001
• Patienter med et registreret forløb på en kirurgisk afdeling eller behandlet af en kirurgisk afdeling under indlæggelse på en anden afdeling - på et offentligt sygehus.
• Patienter som er behandlet på et offentligt sygehus i Danmark
• Histologisk tumortype
o Adenokarcinom af glandulær type
o Lavt differentieret adenokarcinom
o Mucinøst adenokarcinom
o Signetringscelle karcinom
o Udifferentieret karcinom
o Medullært karcinom

Data
Der indberettes til databasen vha. indberetningssystemet Klinisk MåleSystem (KMS) og der beriges/kobles med data fra følgende supplerende datakilder:
• Landspatientregisteret
• Patologiregisteret
• CPR-registeret

Indikatorer
Databasens dokumentation, indikatorer, variable mv., findes her: RKKP dokumentation 

Øvrig dokumentation og vejledninger
Vejledning til kirurgiskemaet

DCCG-hjemmeside