Beskrivelse
Dansk Lever- og Galdevejscancer Databasen (DLGCD) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase som har til formål at forbedre kvaliteten af behandlingen af patienter med hepatocellulært carcinom, cholangiocarcinom samt kolo-rektale levermetastaser i Danmark.

Data
Databasen opsamler data svarende til 3 procesindikatorer og 4 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af udredning, behandling, og overlevelse hos patienter som er henvist til Lever Multidisciplinært Team (Lever- MDT).

DLGCD er baseret på indtastning af data indtastet på DLGCDs Topica databaseplatform samt data fra CPR-registeret.
 
DLGCD blev etableret i 2011, og dataindberetning påbegyndt primo 2013.

Registreringsskema er under udarbejdelse

Indikatorsæt

Indikatorskema

Brugermanual