Beskrivelse
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis formål er, at monitorere og udvikle kvaliteten af den tværfaglige indsats, som gives til patienter med lungekræft. Dansk Lunge Cancer Register indsamler data om patienter, der behandles for cancer i lungerne (lungecancer). Hvert år konstateres 4.500 nye tilfælde af lungekræft i Danmark.

Data
Databasen opsamler data svarende til fire indikatorer. Indikatorerne relaterer sig til dels til overlevelse, morbiditet (sygdom grundet behandlingen), resektionsrater (antal opererede ud af alle syge) samt tid til behandling.

Indikatorsæt

Indikatorskema

Datadefinitioner

Dokumentalistrapport

Se også Dansk Lunge Cancer Gruppes hjemmeside. Tryk her