Beskrivelse
Landsdækkende 01/04/2011

Formål
Dansk Melanom Database (DMD) har til formål at forbedre behandlingskvalitet og behandlingsresultater gennem landsdækkende registrering af data vedrørende epidermiologi, patologi, klinisk udredning, behandling og kontrol. At registrere og følge behandlingskvaliteten ved hjælp af kvalitetsindikatorer.
At danne grundlag for revision af guidelines for diagnostik, udredning og behandling af sygdom (DMCG).
Population:
Tumorer indberettet til Dansk Melanom Database med biopsidato, alternativt primær kirurgidato (såfremt ingen biopsidato er registreret) i opgørelsesåret. I indikatoropgørelser indgår invasive melanomer, mens supplerende opgørelser indeholder invasive og in situ melanomer.

Data
Indberetningssystem er SunData

Indikatorer
Oversigt Årsrapport s. 6
Definitioner

Variabelliste og -beskrivelse
Se variabelliste og variabelbeskrivelse

Skemaer
1. januar 2016 startede en ny registrering i SunData/Dansk Melanom Database.
Exaireseskema version 1.0.pdf
Opfølgningsskema version 1.0.pdf
Skema til definitiv lokalkirurgi og SN biospi version 1.0.pdf
Klinisk skema on study version 1 (3).pdf
Recidiv-metastaseskema version 1.0.pdf

Øvrig dokumentation og vejledninger
https://www.melanoma.sundata.dk/