Beskrivelse
Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Registerets formål er at monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen af diabetes i Danmark blandt børn og unge. Cirka 300 børn og unge rammes hvert år af behandlingskrævende type 1 diabetes og registret har indsamlet landsdækkende data siden 1996.

DanBiabKids er en del af Dansk Diabetes Database (DDD), der også omfatter Dansk Voksen Diabetes Database og Den landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati. Diabetes er en kronisk sygdom forbundet med en betydelig risiko for udvikling af sendiabetiske komplikationer fra øjne, nyrer, nervebaner, fødder samt hjerte-kredsløb. I behandlingen af så vel type 1 som type 2 diabetes spiller forebyggelse, tidlig opsporing og intensiv behandling af disse komplikationer derfor også en central rolle. Formålet med DDD er således at monitorere og forbedre kvaliteten af diabeteskontrollen i Danmark.

Data
Databasen opsamler data svarende til 13 indikatorer for børn og unge under 18 år med type 1 diabetes. Indikatorerne har fokus både på behandling af diabetessygdommen og de sendiabetiske komplikationer. Data indberettes via Klinisk MåleSystem (KMS)..

For yderligere information omkring registret se venligst http://www.dsbd.dk/

Indikatorsæt
Indikatorskema