Beskrivelse
Databasens formål er, at at indsamle medicinske og administrative data samt foretage en kontinuerlig registrering af kliniske og parakliniske fund og behandlinger gennem hele sygdomsforløbet hos reumatologiske patienter i Danmark mhp. kvalitetsforbedring af behandling på landets sygehuse/hospitaler og praktiserende speciallæger, der er tilsluttet databasen.

Se mere om databasen her: https://danbio-online.dk/