Beskrivelse

Periode
Landsdækkende database, med data fra 2014-

Formål
Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er oprettet med henblik på at kunne følge kvalitet og resultater for tarmkræftscreeningsprogrammet, som blev udrullet på landsplan foråret 2014. Databasen vil indeholde oplysninger om deltagelse, screeningsresultat, opfølgende udredning – koloskopi, koloskopisvar mv.

Population
Databasen omfatter alle borgere, som indgår (dvs. tilsendes invitation) i screeningsprogrammet for tarmkræft.

Data
Databasen etableres udelukkende ved samkørsel af eksisterende datakilder
• IAM, Invitations- og Administrationssystem (administrativt system, der bruges til registrering af udsendelse af invitationer, remindere, prøveresultat mv)
• Landspatientregisteret
• Patologiregisteret
• Dansk Kolorektal Cancer Database
• CPR-registeret
Indikatorer
Oversigt over databasens kvalitetsindikatorer kan ses her.

I 2017 gennemførtes validering af komplikationskoder i Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase – se rapporten her.
 
Status
Databasen er i drift.