Baggrund
Juni 2017 påbegyndtes arbejdet med at etablere en kvalitetsdatabase for Familiær Hyperkolesterolæmi (FH).  Baggrunden for etableringen var, at regeringen og satspuljepartierne afsatte midler til bedre opsporing og behandling af personer med FH. Det estimeres, at kun 15% er diagnosticeret på nuværende tidspunkt. Der er klar evidens for behandling – og samtidig mulighed for forbedring af behandlingskvaliteten.

Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi vil fokusere på at monitorere diagnosticering, opsporing og behandlingskvalitet af personer med FH.

Indikatorsæt

Indikatorskema
Dokumentalistrapport


Status
Databasen er under etablering.