Beskrivelse
Landsdækkende 01/04/2005

Formål
Den Hæmatologiske Fællesdatabase har til formål, at registrere maligne hæmatologiske sygdomme og deres karakteristika fra diagnosetidspunkt og opfølge forløbet på de enkelte afdelinger. Dette med henblik på at kvantitere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i DK

Population
Lymfomer, Akut leukæmi, Kronisk lymfatisk leukæmi, Kroniske myeloproliferative sygdomme samt myelomatose

Data
Indberetningssystem KMS

Indikatorer
Se oversigt

Vejledninger / papirversioner
Se link 

Hjemmeside