Beskrivelse
Databasen opsamler data svarende til syv indikatorer for patienter diagnosticeret for første gang med hjertesvigt. Databasen skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter i Danmark med hjertesvigt.
 
Data

Data indberettes i øjeblikket til Klinisk Måle System (KMS) og samkøres med data fra CPR-registeret og landspatientregisteret.

Registreringsskema gældende fra 18. april 2018

Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Dokumentalistrapport
 
Datadefinitioner gældende fra 1. juli 2017
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 2003, og den første nationale årsrapport blev udgivet i 2004, dækkende perioden 24. februar 2003 til 20. juli 2004.