Beskrivelse
Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre patientbehandling i forbindelse med indsættelse af primær og revisions total hoftealloplastik.
 
Data
Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Der analyseres på en række risikofaktorer indenfor diagnoser, operationsmetoder, protesekomponenter etc. Desuden vurderes kvaliteten af behandlingen fortløbende udfra seks indikatorer. Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR) samt Dansk Transfusions Database. 
 
Registreringsskema pr. 1.1.2019

Indikatorsæt
 
Indikatorskema pr. 1.1.2017
  
Datadefinitioner
 
Beregningsregler

Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. januar 1995, og den første årsrapport blev udgivet i 1996.

Se også Dansk Hoftealloplastik Register's hjemmeside