Formål

At indgå i kvalitetssikring og –udvikling indenfor udredning, behandling og opfølgning af patienter med non-melanom hudkræft i dermatologisk speciallægepraksis.

Beskrivelse
Databasen dækker behandlingsprocedurer og kontrol af non-melanom hudkræft i dermatologiske speciallægepraksisser, med plan om at inddrage alle øvrige enheder, der foretager behandling og kontrol af non-melanom hudkræft.

Data
NMSC er indberetningspligtig til Cancerregistret. Derfor foregår indberetning til Cancerregistret direkte fra NMSC-databasen, hvorved unødig dobbeltindtastning til flere registre undgås for det personale, der indberetter.
Herudover benyttes datafangst fra KVIS projektet (Kvalitetsudvikling i Speciallægepraksis) samt data fra Patologiregistret til at beregne dækningsgrad.

Organisation
Databasen er forankret i Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) samt Danske Dermatologers Organisation (DDO). Styregruppen består af repræsentanter fra de faglige selskaber samt regioner.

Indikatorer
Dokumentation af indikatorer