Beskrivelse
Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase. Dansk Knæalloplastik Register har som et af sine væsentligste mål at identificere prædiktorer for resultaterne af operationer med indsættese af knæprotese og derved forbedre patientbehandlingen samt mindske antallet af komplikationer og revisioner. 
 
Data
Data indsamles fra de indberettende afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem). Desuden vurderes kvaliteten af behandlingen fortløbende udfra fem indikatorer. Data hentes fra KMS (Klinisk Målesystem) og samkøres med Landspatientregistret (LPR).
 
Præoperativt registeringsskema
Operationsskema peroperativt 

Indikatorsæt
 
Indikatorskema pr. 1.1.2019
 
Datadefinitioner
 
Beregningsregler
 
Status
Databasen har været i landsdækkende drift siden 1. januar 1997.

Se også Dansk Knæalloplastik Register's hjemmeside: https://www.knee.dk/groups/grp_login.php