Beskrivelse

Karbase er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase til Sundhedsfaglig monitorering og indikatorovervågning i karkirurgi. 

Al arteriel kirurgi er medtaget, samt avanceret venekirurgi. De hyppigste patientgrupper er perifer atherosclerose og aneurismer (uden for hjertet og hjernen), der udgør mere end 80 % af patientmaterialet.

Karbase har flere formål:

·   At sætte lys på mulige kvalitetsproblemer, gå i dybden med dem (audits), og derefter lave handlingsplaner.

·   Endelig overvåger vi resultatet af introduktion af ny teknologi, aktuelt endovaskulær aneurismebehandling (EVAR, TEVAR).

Hjemmeside 

Quickguide datain​dtastning