Beskrivelse
Dansk Penis Cancer database (DaPeCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med peniscancer.
 
Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR) og Patologiregistret (PR). Enkelte variable må indsamles fra de indberettende urologiske og onkologiske afdelinger via indtastning i Den Uro-onkologiske Fællesdatabase (http://www.uofdatabase.dk/).

Kvaliteten af diagnosticering og behandling vurderes fortløbende udfra seks kvalitetsindikatorer. 

 
Registreringsskema DaPeCadata 
 
Indikatorsæt
 
Indikatorskema
 
Datadefinitioner og beregningsregler er under udarbejdelse
 
Status
DaPeCadata har været i landsdækkende drift siden 1. juni 2011, og den første årsrapport blev udgivet i december 2012.

Grundet lille patientpopulation udgiver databasen årsrapport hvert andet år (lige år).

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/