Beskrivelse
Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af den præhospitale behandling i Danmark.

Databasen vil dække over processer, der finder sted fra modtagelse af et 112-opkald eller anden rekvisition af præhospitale opgaver og til opgavens afslutning ved patientens overgang til sygehus eller afslutning gennem anden sundhedsfaglig behandling.

Data
Databasen vil primært indhente data fra de præhospitale kontrolsystemer, samt fra den nationale elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ).

Dokumenter
Rapport om forslag til nationale kvalitetsmål for den præhospitale indsats i Danmark.