Beskrivelse
Databasens formål er at danne grundlag for vurdering og forbedring af behandlingens kvalitet ved at følge udviklingen i behandlingen over tid for patienter med sjældne diagnoser, herunder komplicerede ansigts- og kraniemisdannelser samt øge samarbejdet mellem de nordiske centre (hospitaler) om databasen for derved at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag til brug for udvikling af behandling og kvalitet.


Se mere: https://raredis.eu/