Beskrivelse
Dansk Renal Cancer database (DaRenCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med nyrecancer og at monitorere behandlingskvaliteten. 

Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR), Landsregistret for Patologi (LRP), CPR-registret og i begrænset omfang databasens eget indberetningssystem (UOF-databasen).

Registreringskema 

Indikatorsæt
Indikatorskema 

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/