Beskrivelse
Dansk Testis Cancer database (DaTeCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med testiscancer. 
 
Data 
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR) og Patologiregistret (PR). Enkelte variable må indsamles fra de indberettende onkologiske afdelinger via indtastning i KMS (Klinisk Målesystem).
Kvaliteten af diagnosticering og behandling vurderes fortløbende udfra otte kvalitetsindikatorer. 
 
Registreringsskema
 
Registreringsvejledning
  
Indikatorsæt 

Indikatorskema
  
Datadefinitioner
 
Beregningsregler
   
Status 
DaTeCadata har været i drift siden 1. januar 2013. De indberettende enheder omfatter de tre onkologiske afdelinger i Danmark, som er ansvarlige for behandlingen af testiscancer; 
 
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. 
 
Den første afrapportering fra databasen bliver en halvårsrapport og den første officielle årsrapport udkommer i 2014 med data fra 2013.
 
Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk/