I forbindelse med udmøntning af midler fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet, bliver der stillet krav til DMCG’erne om aflæggelse af en kort årsberetning for DMCG-aktiviteter.

Denne skabelon er nu gældende for disse årsberetninger.

 
Med indførelse af skabelonen var ønsket at sikre, at informationerne samles ét sted.
 
Skabelonen et redskab til at profilere DMCG-relaterede aktiviteter og ydelser. Dermed skal skabelonen medvirke til, at de faglige aktiviteter dokumenteres klart ud til de relevante instanser, samt at den årlige afrapportering af indsatser og ydelser sker tidstro og ensartet. Se seneste årsberetning her: http://dmcg.dk/dmcg-aarsberetninger/