Landspatientregister version 3 (LPR3) er nu gået i drift i hele landet. Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden overgik til LPR3 i weekenden d. 2.-3. februar 2019 - Syddanmark og Nordjylland i weekenden d 2.-3. marts 2019.

Hvordan håndterer vi LPR3?

RKKP's Videncenter har nedsat et internt projekt til at understøtte overgangen til og implementeringen af LPR3 i databaserne. Formålet er, at RKKP skal være klar til at modtage, analysere og afrapportere på LPR3 data, når regionerne overgår til LPR3-indberetning.

Der er derfor særligt fokus på:

  • Individuel vurdering af den enkelte databases behov - one size doesn’t fit all
  • Prioritering af databaseområder, som bliver særligt berørt ved overgangen til LPR3
  • Undervisningsindsats i RKKP’s Videncenter
  • Informationsindsats i forhold til databasernes styrerupper og i RKKP's Videncenter

På denne side og tilhørende sider kan læses mere om RKKP's tiltag for at gøre klar til modtagelse af LPR3-data.

Evt. spørgsmål omkring LPR3 i relation til databaserne/RKKP kan rettes til chefkonsulent Jesper Kjær Hansen på mail JEKJHA@rkkp.dk

Emner