Kongeindikatoren indgår i aftalen mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om nationale mål for sundhedsvæsenet.
Resultaterne skal vise udvikling i den faglige kvalitet på tværs af regionerne.
Indikatoren opgøres på baggrund af resultater fra støttede kliniske kvalitetsdatabaser leveret i den generiske model fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Læs mere om kongeindikatoren her