Rammebeskrivelsen giver en introduktion til RKKP og en beskrivelse af de tiltag, som nu igangsættes for de primære og direkte involverede aktører i dette arbejde, nemlig regionerne/de dataindberettende enheder, de kliniske kvalitetsdatabaser og den interne RKKP-enhedsorganisation. Herunder også hvilke ydelser og hvilken service, der kan forventes fra RKKP-enhedsorganisationen.
 
Rammebetingelserne er et først forsøg på at sikre, at man regionalt kan påbegynde planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet med data fra de mange landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser samt sikre at de kliniske kvalitetsdatabaser får indsigt i og mulighed for at reorganisere og implementere de tiltag, som er givet i henhold til de udmeldte bevillingsbreve. 
  
Se rammebeskrivelsen her.