Med henblik på prioritering af databaser fra 2021 er iværksat en prioriteringsproces.

RKKP-bestyrelsens prioritering af databaser sker for at understøtte, at der opnås fuldt fagligt udbytte af de kliniske kvalitetsdatabaser herunder relevant faglig og ledelsesmæssig opfølgning på resultaterne.

Læs mere om processen her.

Databaser, der allerede er i drift, skal udfylde oplysningsskema og scoringsredskab, der kan tilgås her.

Hvis der ønskes etableret ny database skal ansøgningsskema her udfyldes.

Skemaer skal være RKKP i hænde senest 15. juni 2019 kl. 12.00 ved fremsendelse til fagligkvalitet@rkkp.dk

I framework og oplysningsskema, der kan tilgås ovenfor, er omtalt såkaldte udviklingspakker, der er beskrevet nærmere her.