Beskrivelse af prioriteringsproces 2019-2020

Prioriteringsprocessen har bestået af:

  • En evaluering af alle eksisterende kliniske kvalitetsdatabase
  • Mulighed for at søge om etablering af nye databaser
  • Gennemgang af mulige områder, hvor der vurderes at mangle databaser

Processen har været forankret i regi af en styregruppe samt en faglig auditeringsgruppe og udmundede i en evalueringsrapport, der var i efterfølgende høring.

Evalueringsrapport kan ses her.

I rapporten beskrives også nærmere om processen og organisationen.

Høringssvar til evalueringsrapporten kan ses her.

Fagligt råd og bestyrelsen behandlede materialet på fælles møde i slutningen af 2019, hvor de kvitterede for de mange oplysninger fremkommet i processen om databasernes driftsstatus og udfordringer i den forbindelse. De konstaterede videre, at driftsstatus, som har været fokus for kategorisering af eksisterende databaser, ikke udgør tilstrækkelig grundlag for en prioritering mellem databaser.

Forbeholdet over for driftsstatus som kriterium for prioritering mellem databaser sker også på baggrund af en vurdering af, at understøttelsen af de kliniske kvalitetsdatabaser ikke har været tilstrækkelig inden for flere områder.

Bestyrelsen viderebehandlede resultaterne på mødet i januar 2020, hvor de besluttede, at der skulle ske en styrkelse af databaseområdet for at sikre størst mulige udbytte af databaserne.

Se mere her.

Styrkelsen består i:

  • en intention om, at der fremover skal drives mindst 85 databaser – og gerne flere
  • at 77 af eksisterende databaser skal drives på et niveau sv.t. bekendtgørelseskrav og med ydelser leveret fra RKKP's Videncenter beskrevet her - og her er udmøntet særlige projektmidler til at løfte en række databaser med særlige udviklingsbehov

Fagligt råd blev på den baggrund bedt om anbefalinger om:

  • hvilke databaser blandt de nyansøgende/netop bragt til ophør, der ønskes etableret frem mod 2022
  • plan frem mod etablering af langsigtede prioriteringskriterier for nyansøgende databaser og vurderings- evt. certificeringskriterier for eksisterende databaser

Fagligt råds anbefalinger er opsamlet her

Bestyrelsen skulle have mødtes i slutningen af marts 2020 for at behandle anbefalingerne og træffe endelig afgørelse på ansøgninger om nyetableringer af databaser.

Mødet blev udsat pga. COVID-19-krisen. I dialog mellem RKKP-direktør Jens Winther Jensen og bestyrelsesformand Ole Thomsen blev foretaget nogle beslutninger, mens andre blev udsat.

Beslutningerne kan ses her.

Bestyrelsen forventes at mødes i juni 2020 med henblik på at træffe de endelige afgørelser for de databaser, der stadig venter svar.

Farvel til seks eksisterende databaser

På mødet i januar 2020 traf RKKP-bestyrelsen beslutning om, at seks eksisterende databaser bringes til ophør i nuværende form. Dette skete med anerkendelse af databasernes hidtidige indsats og understregning af, at der er mulighed for at søge om genetablering af databaser på området.  Det drejer sig om:

Den Danske Database for Hepatitis B og C, National Database for Søvnapnoe, Dansk Hovedtraume Database, Dansk Penis Cancer Database, Dansk Frakturdatabase og Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi.

Proces med ophør af disse er iværksat efterfølgende. Ophør vil ske løbende og de første fem forventes bragt til ophør inden udgangen af 1. halvår 2020.  – den sidste i nov. 2020.

Prioriteringskoncepter

Se koncepter anvendt i prioriteringen via venstremenuens Koncepter anvendt 2011-2020