RKKPs faglige råd har en rådgivende funktion i forhold til RKKPs bestyrelse og leverer fagligt input til den strategiske udvikling af RKKP samt sikrer det professionelle ejerskab af de kliniske kvalitetsdatabaser og patientopbakningen til RKKPs arbejde.

Læs i øvrigt kommissorium for rådet her. 

Rådet består af:

Formand:
Direktør Kim Brixen, OUH
Repræsentanter for Danske Patienter:
Forskningschef Gunnar Gislason, Hjerteforeningen
Adm. Direktør Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Epilepsiforeningen
Vicedirektør Annette Wandel, Danske Patienter
Forskningschef Mef Christina Nilbert, Kræftens Bekæmpelse
Repræsentanter fra de lægevidenskabelige selskaber: 
Overlæge, ph.d. Susanne Axelsen, næstformand i LVS
Professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard, bestyrelsesmedlem LVS 
Klinikchef, ph.d. Jens Hillingsø,bestyrelsesmedlem LVS
Repræsentanter for øvrige autoriserede sundhedsfaglige selskaber:
Ledende neuropsykolog Birgitte Hysse Forchhammer, klinisk lektor ved Neurologisk klinik, Rigshospitalet
Klinisk sygeplejespecialist Hanne Mainz, Ortopædkirurgisk afdeling E, Bygning 19A Aarhus Universitetshospital
Fysioterapeut Henrik Bjarke Vægter, Postdoc., PhD, Smerteforskningsgruppen, Smertecenter Syd, Anæstesiologisk Afdeling, OUH & Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Repræsentant for almen praksis/PLO:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
DMCG:
Overlæge, dr.med., ph.d. Michael Borre, formand for DMCG.dk
Hospitalsledelsesrepræsentanter med sundhedsfaglig baggrund:
Psykiatridirektør Anette Sloth
Vicedirektør Annemarie Hellebek
Regionernes Bio- og Genombank (RBGB)
Sekretariatsleder, molekylærbiolog, ph. d, Professor Estrid Høgdal
Sundhedsstyrelsen:
Specialkonsulent Kristoffer Lande Andersen
Sundhedsdatastyrelsen:
Afdelingschef Jan Poulsen