Sommeren nærmer sig – RKKP lukker ikke i sommerferieperioden, men flere vil selvfølgelig være på ferie – og vi kører på nedsat kraft.

Dvs. alles telefoner vil ikke blive svaret.
Hvis der er henvendelser af hastende karakter og der er autosvar og telefonsvarer ved normale kontaktpersoner eller deres ferieafløsere, kan rettes henvendelse til fagligkvalitet@rkkp.dk (ved sager vedr. overordnet drift, forskningsadgang etc.) eller kliniskkoordination@rkkp.dk (sager, der normalt ville rettes til databasernes kontaktpersoner).