Pr. 1. februar 2019 starter Carsten Thye Agger som datamanager i afdeling 1, med arbejdssted på Frederiksberg.

Carsten har mangeårig erfaring som datamanager, samt med behandlingen af data fra de nationale sundhedsregistre, og kommer umiddelbart fra en stilling som Chef for Sektion for Data i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.
Nogle af jer vil måske kunne huske Carsten fra kompetencecenter-funktionen i forskningscenteret i Glostrup, hvor Carsten har arbejdet med de kliniske kvalitetsdatabaser, først i NIP, siden RKKP.