Pernille Iversen, epidemiolog i Odense pr. 01.01.18 
Pernille er 32 år, kandidat i Folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.) fra Københavns Universitet 2012 og har senest været ansat i TEK Uddannelse og Kvalitet ved Syddansk Universitet.

Hun bliver epidemiolog for:  

  • Transfusionsdatabasen 
  • De fire ortopædkirurgiske databaser i Dansk Ortopædisk Fællesdatabase (DOF): Dansk Hoftealloplastik Register, Dansk Knæalloplastik Register, Dansk Korsbåndsregister og Dansk Skulderalloplastik Register.

 

Julie Bolvig Hansen, kvalitetskonsulent i Retningslinjesekretariatet, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital pr. 01.01.18
Julie er 29 år, cand. scient. i fysioterapi og har bl.a. arbejdet som metodekonsulent på retningslinjearbejdet i Sundhedsstyrelsen.
Hun bliver i RKKP tilknyttet Afdelingen for Kræft og Kræftscreening.

Jane Nautrup Østergaard, epidemiolog i Aarhus pr. 01.02.18.
Jane er 39 år, cand.scient.san.publ. fra Københavns Universitet i 2005 og Ph.d. fra Københavns Universitet 2010. Hun har forsket indenfor overvægt, livsstil og hjertesygdom. 

Jane kommer fra en stilling som sundhedsstrategisk konsulent ved Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune.

Hun bliver i RKKP tilknyttet teams indenfor hjerte/kar-området: 

  • DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital,
  • Dansk Hjerteregister, 
  • Dansk Hjertesvigts Database
  • Landsregistret Karbase 
  • Organdonation.

 

Henrik Møller, faglig epidemiologisk leder pr. 01.02.18 
Henrik er 60 år og kommer fra en stilling som Professor of Cancer Epidemiology ved King’s College London og Director of Cancer Epidemiology and Population Health ved King’s Health Partners Comprehensive Cancer Centre.

Han tilknyttes den nye Kræft‐ og Kræftscreeningsafdeling, hvor han bliver epidemiolog for prostata cancer‐databasen. Den primære arbejdsplads bliver i Aarhus.