Den 2. oktober har RKKP's ledelsessekretariat budt velkommen til sekretær, økonomimedarbejder Jannie Bach Fjellerad. Jannie kommer fra en stilling som forskningssekretær i Kræftafdelingen, Klinisk Forsknings Enhed, Aarhus Universitetshospital og har lokation i RKKP-Aarhus.

Ledelsessekretariats AC-fuldmægtig Dorrit Andersen, som varetager sekretariatsopgaver for DMCG.dk, har samtidig påtaget sig opgaver for det fælles RKKP/DMCG koordinerende sekretariat for kliniske retningslinjer på cancerområdet.
En af hendes første opgaver vil sammen med overlæge Henriette Lipczak at etablere mere online information om det koordinerende sekretariat.

I mellemtiden kan læses mere her:
http://www.rkkp.dk/om-rkkp/nyheder/styrket-indsats-i-udviklingen-af-retningslinjer/
og her:
http://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/nyheder/170901_hl_dagens-medicin.pdf