Elisabeth Svensson: Uddannet epidemiolog fra London School of Hygiene and Tropical Medicine i 2002 (MSc i Epidemiologi). Ph.d. i epidemiologi fra Universitetet i Oslo. De sidste 5 år arbejdet som post doc ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Elisabeth medbringer således lang erfaring med epidemiologisk metode, dataanalyse og fortolkning af data samt erfaring indenfor klinisk epidemiologisk rådgivning.
Elisabeth starter som klinisk epidemiolog i Afdelingen for Epidemiologi og Biostatistik d. 1/5- 2017 og får arbejdssted i Aarhus.

Helle Collatz Christensen: Overlæge og speciallæge i øre-næse-hals specialet med bred erfaring fra sundhedsvæsenet både som kliniker, leder og med opgaver indenfor monitorering af klinisk kvalitet og patientsikkerhed. Helle har herudover forskningserfaring, primært indenfor klinisk forskning og samfundsmedicin og har en epidemiologisk ph.d., opnået ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning ved Kræftens Bekæmpelse. 

Helle starter som klinisk epidemiolog i Afdelingen for Epidemiologi og Biostatistik d. 1/6- 2017 og får arbejdssted i Glostrup.