RKKP havde i slutningen af august et tidligt udkast til kommunikationsstrategi til kommentering. Når næste udgave foreligger, vil den blive gjort tilgængelig på rkkp.dk

Baggrund for strategi
RKKP samler og leverer i dag vitale data for måling og udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. Dette sker i samarbejde med en lang række parter, herunder: databasestyregrupper, videnskabelige selskaber, hospitaler, klinikere, patienter, regionale kvalitetsafdelinger, kommuner og privatpraktiserende aktører. Der er en stor efterspørgsel på den viden RKKP kan levere, da den kan bidrage til udvikling af kvaliteten – og strategien udarbejdes for at sikre bedst mulig imødekommelse af efterspørgsel.