RKKP's bestyrelse har det overordnede strategiske og driftsmæssige ansvar for RKKP (inkl. DMCG.dk), herunder ansvar for at sikre sammenhæng mellem udviklingen i sundhedsvæsenet og RKKP's bidrag hertil. Bestyrelsen sikrer endvidere ledelsesfokus på kvalitetsudviklingen.

Se kommissorium for bestyrelsen

Bestyrelsen består af de fem regionssundhedsdirektører samt repræsentanter for Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.