DMCG'erne har som hovedopgave at fremme kræftbehandlingen i Danmark og har fokus på bl.a. drift af kliniske kvalitetsdatabaser, udarbejdelse af landsdækkende kliniske retningslinjer og forskning.

Se mere om de enkelte DMCG'ere og sammenslutningen i DMCG.dk.