Sekretariat for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet understøtter det faglige arbejde med udvikling og vedligehold af landsdækkende kliniske retningslinjer i DMCG'erne (Danske Multidisciplinære Cancer Grupper).

Kliniske retningslinjer på kræftområdet danner grundlag for en høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet. Retningslinjerne bliver baseret på en systematisk gennemgang og vurdering af de hastigt voksende mængder af videnskabelig litteratur og omsætter denne viden til praktiske handlingsanvisninger. Formålet med retningslinjerne er at understøtte klinikernes viden og erfaring samt patientens værdier og præferencer i den kliniske beslutningstagning.

Læs mere og find kliniske retningslinjer på dmcg.dk