RKKP's Videncenter sikrer drift, vedligehold og udvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser. Videncentret har også en vigtig funktion i at understøtte kvalitetsudvikling med afsæt i viden fra databaserne.

I RKKP's Videncenter er vi cirka 100 medarbejdere, som sidder fordelt på kontorer i Aarhus, København og Odense.

RKKP's Videncenter ledes af direktør Jens Winther Jensen og vicedirektør Henriette Lipczak.

Databaseafdelinger

Tre databaseafdelinger er sammen med databasernes styregrupper ansvarlig for drift og udvikling af databaserne:

  • Afdeling 1: Hjerte/Kar, Kirurgi og Akutområdet
  • Afdeling 2: Cancer og Cancerscreening
  • Afdeling 3: Psykiatri, Gynækologi/Obstetrik og Kroniske Sygdomme

Afdelingerne består af databasespecifikke teams med en kvalitetskonsulent, en datamanager og en epidemiolog.

Digitalisering & Informatik

Afdelingen står for systemforvaltning, systemudvikling af inddateringssystemer og stabil driftsafvikling af databaserne. Her håndteres datamodellering og dataleverancer ind og ud af RKKP's Videncenter. Endeligt er indgangen for brugeradministration samlet her.

Ressourcer & Innovation

Afdelingen står for koordination, porteføljeledelse, HR og administration. Afdelingen rummer også Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet, der understøtter udvikling og vedligeholdelse af evidensbaserede retningslinjer sammen med DMCG.dk

Læs mere om kliniske retningslinjer