Definition af PRO:

”Patientrapporterede data, der omhandler patientens helbredstilstand, herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau”.

Et af udviklingsmålene for RKKP fra 2015 omhandler bred indførsel af PRO i de kliniske kvalitetsdatabaser.

Mange af de kliniske kvalitetsdatabaser har et ønske om at anvende PRO-data til udvikling af PRO-indikatorer, og i flere databaser har det allerede været anvendt eller er ved at blive implementeret.
En oversigt herfor er under opbygning.

  • PRO ”er din mulighed for at få sat de ting på dagsorden omkring din sygdom, som er vigtigst for dig” (patient)
  • PRO "gør dig i stand til at være velforberedt via et hjælperedskab” (patient)
  • ”Fordi du derved har mulighed for at forberede din behandler på, hvad du mener der er vigtigt i samtalen” (kliniker)
  • ”Vær ærlig om hvordan du har det - PRO er ment som en hjælp til at åbne en dialog” (patient)


PRO-data i kvalitetsudvikling

PRO-psykiatri billede_3.jpg

Nedenfor findes links til øvrigt relevant information