Definition af PRO:

”Patientrapporterede data, der omhandler patientens helbredstilstand, herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau”.

Et af udviklingsmålene for RKKP fra 2015 omhandler bred indførsel af PRO i de kliniske kvalitetsdatabaser.

Mange af de kliniske kvalitetsdatabaser har et ønske om at anvende PRO-data til udvikling af PRO-indikatorer, og i flere databaser har det allerede været anvendt eller er ved at blive implementeret.
En oversigt herfor er under opbygning.

 

Nedenfor findes links til øvrigt relevant information.