Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms (RKKP) mission er at bidrage til det lærende sundhedsvæsen for derved at sikre og udvikle kvaliteten af patientforløb. Kommunikation er et væsentligt redskab for, at RKKP kan fuldføre sin mission.

Denne kommunikationsstrategi beskriver målene, principperne og redskaberne for RKKP’s kommunikation i strategiperioden 2019-2022.