På baggrund af en bred dialog i sundhedsvæsenet, har RKKP udarbejdet en fremadrettet IT-strategi/handleplan for de kliniske kvalitetsdatabaser.

Der er et stort træk på den viden, som RKKP skaber ud fra data – og strategiske ønsker om bedre og bredere udnyttelse af viden. Derfor består IT-strategien af tiltag til at opnå vigtige digitaliseringsgevinster: strømlining af processer, fjernelse af dobbeltindtastning, effektiv dataformidling og informationssikkerhed.

IT-handleplan for den kliniske kvalitetsudvikling i RKKP.