Løbende data

Grøn streg.pngNæsten alle databaser leverer daglige data om behandlings-kvaliteten. Klinikere med adgang til regionale ledelses-informationssystemer (LIS) kan følge den aktuelle kvalitet på afdelingsniveau.

Adgang til LIS-systemer

Adgang til de regionale LIS-systemer er kun mulig fra regionernes intranet. 
Adgang til LIS-system i din region

Mere om 'Løbende data'

Årsrapporter

Grøn streg.pngÅrligt udgiver hver database en årsrapport om kvalitetsudvikling. Årsrapporter offentliggøres løbende på sundhed.dk.

Oversigt over årsrapporter inddelt efter sygdomsområder

Plan for offentliggørelse af årsrapporter 

Bogen inspirerer og engagerer læger til at kaste sig ud i forbedringsprojekter, så ny viden kommer patienterne til gavn.

Læger giver i bogen en række redskaber til at implementere forskningsresultater, så de bliver en del af den kliniske hverdag.

Kvalitetsguiden fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) er et fælles opslagsværk med de mest anvendte og anerkendte begreber, metoder og værktøjer til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.