Resultater fra de kliniske kvalitetsdatabaser kommenteres i en årsrapport for hver database.

Løbende resultater til regionerne bliver leveret direkte i deres ledelsesinformationssystemer.

Privathospitaler modtager resultaterne i en portal, som er udviklet specielt til kvalitetsdata.

Læge - kend din kvalitet

En håndbog for læger i kvalitetsudvikling

Den webbaserede håndbog ønsker at inspirere og engagere læger til at kaste sig ud i forbedringsprojekter, så ny viden kommer patienterne til gavn.

Bogen beskriver en række redskaber til at implementere forskningsresultater, så de bliver en del af den kliniske hverdag og kommer alle relevante patienter til gavn.

Bogen er skrevet af læger, som selv har erfaring med kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde og indeholder en række eksempler. 

Læs 'Læge – kend din kvalitet'

Håndbog i klinisk kvalitetsforbedring


Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser.

Håndbogen beskriver brug af værktøjer til forbedring, når data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og andre datakilder, peger på problemer med behandlings­kvaliteten og/eller eksempler på særlig god kvalitet, som ønskes fastholdt.

Se håndbogen