Databasernes styregrupper udgiver årligt en årsrapport, som indeholder resultater og faglige kommentarer om kvalitetsudviklingen på de enkelte sygdomsområder. Årsrapporterne bliver løbende offentliggjort på sundhed.dk.

Se oversigt over årsrapporter under de 3 databaseområder

Se plan for offentliggørelse af årsrapporter (senest opdateret den 1. februar 2023)

De databaser, som leverer løbende resultater til de regionale ledelsesinformationssystemer, leverer også årsrapport­resultater til regionerne. Det betyder, at patientbehandlingsansvarlige med adgang til databaserne har mulighed for at følge op på resultaterne i årsrapporterne ned på CPR-niveau.