Hvert år udgiver databaserne en årsrapport om kvalitetsudviklingen på det enkelte sygdomsområde. Årsrapporter offentliggøres løbende på sundhed.dk.

Oversigt over årsrapporter under tre sygdomsområder

Plan for offentliggørelse af årsrapporter