Alle databaser udgiver en årsrapport om kvalitetsudviklingen på det enkelte sygdomsområde. Årsrapporter offentliggøres løbende på sundhed.dk.

Oversigt over årsrapporter

Plan for offentliggørelse af årsrapporter