COVID-19 og influenza samlet i én rapport

Grøn streg.png

Dansk Intensiv COVID-19 og Influenza rapport er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Intensiv COVID Database og Dansk Intensiv Database på opfordring fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Der tilstræbes løbende opdatering af rapporten med 14 dages interval vinteren over.