Når et forbedringsteam ved systematisk gennemgang af problemet og dets årsager har fået ideer til ændringer, der antages at kunne medføre forbedringer af behandlingskvaliteten, skal ideerne afprøves i det virkelige arbejdsliv efter Forbedringsmodellen. Forbedringsarbejdet kan dokumenteres ved brug af et PDSA-hjælpeskema.

Det konkrete arbejde på hvert trin i Forbedringsmodellen kan dokumenteres detaljeret i PDSA-hjælpeskemaet. Hjælpeskemaet er et værktøj, der danner en fælles ramme for et forbedringsteams arbejde og er en skabelon til dokumentation af forbedringsarbejdet og de opnåede resultater.