Data kan med papir og blyant indsamles hurtigt, effektivt og overskueligt ved simpel optælling med ”havelågemetoden” på et optællingsskema eller med ”flueben” på et tjekskema. Et skema kan gøre det enkelt at tælle begivenheder og opgøre, hvor ofte begivenhederne sker. Simpel optælling kan bruges til dataindsamling om mange forskellige emner - både historiske data og her-og-nu observationer.

Dataindsamling behøver således ikke at være kompliceret eller afhængig af IT-systemer.Som for enhver anden dataindsamling er det afgørende at:

  • Den ydelse eller det problem, der skal tælles er veldefineret, så forskellige dataindsamlere tæller det samme
  • De dataelementer, der skal tælles, er præcist angivet
  • Brugbarhed og forståelighed af skemaet er afprøvet hos kommende dataindsamlere
  • Dataindsamlere har fået den nødvendige vejledning/instruktion for sikring af ensartet anvendelse af skemaet
  • Dataindsamlingsperiode og -sted er specificeret
  • Der er taget stilling til relevant gruppeopdeling (stratifikation fx: data indsamles både på hverdage og søn- og helligedage, data indsamles både fra dag-, aften- og nattevagt)
  • Der bruges et relevant og overskueligt optællingsskema eller tjekskema
  • Data præsenteres, så de giver information ved brug af fx søjlediagram, Paretodiagram eller seriediagram.