Søjlediagrammer anvendes til at sammenstille størrelsen (antal forekomster) af givne kategorier. Diagrammet er egnet til at præsentere et sæt tælledata (antal af begivenheder, antal af hændelser) for teammedlemmer, kolleger og ledelser.

Et søjlediagram er en figur (Figur 24), hvor der på den horisontale akse er angivet de relevante kategorier (begivenheder, hændelser) og på den vertikale akse antal forekomster i hver given kategori. Diagrammet er ikke egnet til fortolkninger: Selv om to søjler i et diagram har forskellig størrelse betyder det ikke, at forskellen er betydende; en sådan fortolkning kræver statistisk efterprøvning.

Søjlediagrammer kan tegnes i hånden eller kan konstrueres i alle gængse statistik- og regnearksprogrammer.