Forbedringsmodellen

Kompendium i Kvalitetsudvikling – Rammer og redskaber, Anhøj J. Forlaget Munksgaard. København 2015
Introduktion til forbedringsmodellen, seriediagrammer og praktisk databehandling

Science of Improvement: How to Improve. Institute for Healthcare Improvement (IHI) 
Hjemmeside med udførlig beskrivelse af PDSA metoden og med konkrete erfaringer (cases)

Easy Guide to Clinical Practice Improvement. NSW Health Department 2002 (pdf - 0,2 MB).
Gennemgang af PDSA metode og relaterede værktøjer

Implementering, spredning og fastholdelse. Ravn B, Rhode P, Bek TKapitel 17 i: Mainz J, Bartels P, Bek T, Pedersen KM, Krøll V, Rhode P. Kvalitetsudvikling i praksis. Munksgaard. København 2011.
Lærebogskapitel med introduktion til forbedringsmodellen


PDSA: Værktøjer og interview

Memory Jogger II. Healthcare Edition: A pocket guide for tools for continuous improvement. Købes på www.goalqpc.com
Håndbog i lommeformat med trin-for-trin beskrivelse af alle PDSA relevante værktøjer

Interview. Introduktion til et håndværk. Kvale S, Brinkmann S. Hans Reitzels Forlag, København 2009.
Lærebog om interview herunder fokusgruppeinterview


Audit

Audit. Ammentorp J, Blomhøj G, Mainz J. Kapitel 10 i: Mainz J, Bartels P, Bek T, Pedersen KM, Krøll V, Rhode P. Kvalitetsudvikling i praksis. Munksgaard. København 2011.
Lærebogskapital med generel indføring i auditmetoder

NIP Håndbogen: National audit (kapital 6) og Regional audit (kapitel 7) (pdf - 0,86 MB)
Metodehåndbog for de obligatoriske audits i Det Nationale Indikatorprojekt

The Clinician’s Toolkit for Improving Patient Care. NSW Health Department 2001 (pdf - 0,2 MB).
Beskrivelse trin-for-trin af brug af forskellige typer af klinisk audit

Audit and feedback. Jamtvedt G et al. Cochrane Database Syst Rev 2006: CD000259
Cochrane review der bl.a. beskriver hvilke elementer der indgår i effektiv audit


Kliniske indikatorer

Indikatormonitorering. Mainz J, Hansen AM, Bartels P, Ingeman A, Bunk A, Johnsen SP, Nakano A, Krog BR.Kapitel 11 i: Mainz J, Bartels P, Bek T, Pedersen KM, Krøll V, Rhode P. Kvalitetsudvikling i praksis. Munksgaard. København 2011
Lærebogkapitel om indikatorer med fokus på national monitorering

Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer. Kjærgaard J, Hansen MN, Mainz J. Kapitel 10 i: Kjærgaard J, Mainz J, Jørgensen T, Willaing I. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Munksgaard 2006.
Lærebogskapitel med beskrivelse af trin i udviklingen af og eksempler på kliniske retningslinjer


Statistisk processtyring med serie- og kontroldiagram

Statistisk processtyring i sundhedsvæsenet. Anhøj J, Bjørn B. Ugeskr Læger 2009;171(21):1764.
Kort statusartikel om anvendelsesområde og konstruktion af seriediagram

Kompendium i Kvalitetsudvikling – Rammer og redskaber, Anhøj J. Forlaget Munksgaard. København 2015 
Introduktion til forbedringsmodellen, seriediagrammer og praktisk databehandling

Kontrolkort – et nyttigt, grafisk redskab til analyse af processers variation over tid. Andersen SE, Kjærgaard J. Ugeskr Læger 2009;171(11):895.
Kort statusartikel om anvendelsesområde og konstruktion af serie- og kontroldiagram

SPC – Statistisk Proces Styring. Introduktion og håndbog. SPC diagrammer og analyse med brug af EpiData. Lauritsen JM, Packness A. www.epidata.dk
Håndbog om brug af gratis IT- program (software) til konstruktion af serie- og kontroldiagrammer

Run Charts Revisited: A Simulation Study of Run Chart Rules for Detection of Non-Random Variation in Health Care Processes. Anhøj J, Olesen AV. PLoS ONE 2014; 9(11)
Informativ beskrivelse af konstruktion og fortolkningsregler for seriediagram

Diagnostic Value of Run Chart Analysis: Using Likelihood Ratios to Compare Run Chart Rules on Simulated Data Series. Anhøj J. PLoS ONE 2015; 10(3)

Control charts
101: A guide to health care applications. Amin SG. Quality Management in Health Care 2001;9:1-27.
Informativ beskrivelse af konstruktion og fortolkningsregler for kontroldiagram

Statistical process control for health care. Hart MK, Hart RF. Duxbury. Thomson Learning. Australia 2002.
Lærebog om statistisk processtyring

Plotting basic control charts: tutorial notes for healthcare practitioners.
M A Mohammed MA, Worthington P, Woodall WH. Qual Saf Health Care 2008;17:137–145Indeholder nyttige formler til kontroldiagrammer

Lean, Six Sigma, Kliniske Mikrosystemer

 

Offentlig Lean – koncepter, værktøjer og erfaringer. Pedersen ER, Huniche M. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. København 2009.
Bog om Lean

Six Sigma. Ry AS, Schwartz N, Ketil M. Børsens Forlag. København 2008.
Bog om Six Sigma

Introduktion til Kliniske Mikrosystemer: Kvalitetsudvikling med patienten i centrum. DSI og Danske Regioner og Center for Kvalitet 2008


Kvalitetsudvikling generelt

Kvalitetsudvikling i praksis. Mainz J, Bartels P, Bek T, Pedersen KM, Krøll V, Rhode P. Munksgaard. København 2011
Lærebog der berører alle aspekter af kvalitetsudvikling

Regulering af kvalitet i det danske sundhedsvæsen. Knudsen JL, Christensen ME, Hansen B. Nyt Nordisk Forlag. København 2008
Lærebog om virkemidler til at forbedre kvalitet

The Improvement Guide. Langley GJ et al. Jossey-Bass. San Francisco 2009
Omfattende lærebog med detaljeret gennemgang af metoder og værktøjer

Patientcentrering

Advancing the practice of patient- and familycentered care in hospitals, How to get started. Institute for Patient- and Family-centered care (pdf - 0,77 MB).
Indeholder guide til patient-pårørende inddragelse og redskaber til evaluering af patientcentrering

Dignity and Respect. Institute for Healthcare Improvement, Open School
Læringsmateriale med bl.a. fokus på adfærd der understøtter patientinvolvering.

Patient-centered care, Improvement Guide. Frampton S et al. Planetree Inc & Picker Institute, 2008.
Guide der understøtter implementering af patientcentreret praksis, indeholder bl.a. baggrundsinfo, selvevalueringsredskab og praktisk vejledning.

Patient-centered care: what does it take? (pdf - 0,39 MB) Shaller D, 2007.
Rapport der beskriver elementerne i patient centreret praksis og faktorer der bidrager hertil.

Implementering

Improving Patient Care. The Implementation of Change in Health Care. Richard Grol, Michel Wensing, Martin Eccles, David Davis. Wiley 2013

Patientsikkerhed

AHRQ Patient Safety Network, Primers
Information om kendte patientsikkerhedsrisici, herunder baggrund, definitioner og forbedringsværktøjer

Patient Safety. Vincent C, 2010.
Lærebog i Patientsikkerhed med beskrivelse af historik, risici, analyse og opfølgning.