Løbende levering af resultater fra kliniske kvalitetsdatabaser til regionerne sker i vid udstrækning via Kliniske Kvalitets­databasers Afrapporteringsmodel (KKA – tidligere kaldet den generiske model). Dermed fremgår resultaterne i de regionale ledelsesinformationssystemer, hvor både kliniske afdelinger og ledelsen har adgang til dem.

I ledelsesinformationssystemerne kan brugerne se indikatorresultater – og hvis de har retmæssig adgang også oplysninger om patienter, der indgår i resultaterne.

Se eksempler på oplysninger i de løbende resultater

Leveringskalender

Leveringskalenderen angiver tidligere leveringsdatoer i indeværende år samt forventet leveringsmåned for eventuelle særleverancer. Det kan fx være leverancer op til skæringsdato for årsrapport, der hurtigt skal ud i de regionale systemer.

Se leveringskalender 2023 (kalenderen dækker både de løbende leveringer og levering af resultater fra årsrapporterne).

Bemærk, at der er flere faner, der dækker over daglige, ugentlige og årsrapportleverancer i ovenstående.

Adgang til LIS-systemer

Adgang til de regionale LIS-systemer er kun mulig fra regionernes intranet. 
Se hvordan du får adgang i din region.

Dokumentation

De Kliniske Kvalitetsdatabasers afrapporteringsmodel er udviklet i samarbejde mellem RKKP, Sundhedsstyrelsen og regionerne. Den er en metode til udveksling af kvalitetsdata i standardiseret format.

I den tekniske dokumentation findes en dybdegående beskrivelse af modellen og sammenhængen mellem datasæt og variable. Denne dokumentation er til personer, som skal anvende modellen i dens rå format, enten i videreformidlingen til regionerne/klinikerne, eller eksempelvis forskere, som modtager dataudtræk i formatet. Dokumentationen i Excel er ligeledes til personer, som anvender modellen i dens rå format. De to filer indeholder henholdsvis alle variable med oplysninger om formater samt alle udfald og betydning heraf.

Appendiks indeholder oplysninger for både leverandør og modtager. Her er eksempler på hvordan mere specifikke tilfælde af sammenhænge mellem de forskellige variables udfald kan afrapporteres. Desuden er her beskrivelser for de enkelte sygdomsområder, såfremt der er specielle detaljer omkring levering i generisk model for området.

Tips og tricks dokumentet er en mini-guide i brug af CPR-data til at lave mangel- og/eller opfyldelseslister for en eller flere indikatorer. Det beskriver i korte træk de forskellige udfalds betydning, enkeltvist og i sammenhæng, samt hvilke udfald man skal gøre brug af for at få en liste over eksempelvis ikke opfyldte indikatorer.