Løbende levering af data fra kliniske kvalitetsdatabaser til regionerne sker i vid udstrækning via Kliniske Kvalitets­databasers Afrapporteringsmodel (KKA). Afdelinger og ledelser har adgang til de løbende data via regionale ledelsesinformationssystemer.

I ledelsesinformationssystemerne kan brugerne se indikatorresultater – og hvis de har retmæssig adgang også oplysninger om patienter, der indgår i resultaterne.

Eksempler på løbende data

Leveringskalender

Leveringskalenderen angiver tidligere leveringsdatoer i indeværende år samt forventet leveringsmåned for eventuelle særleverancer. Det kan for eksempel være leverancer op til skæringsdato for årsrapport, der hurtigt skal ud i de regionale systemer.

Leveringskalender 2023

  • Fane 1: Databaser, der leverer daglige dataleverencer.
  • Fane 2: Databaser, der leverer ugentlige dataleverencer. 
  • Fane 3: Dato for udgivelse af årsrapporter.

Adgang til LIS-systemer

Adgang til de regionale LIS-systemer er kun mulig fra regionernes intranet. 
Se hvordan du får adgang i din region.

Privathospitalers og kommuners adgang til løbende data

Privathospitaler har også adgang til løbende data.
Se her, hvordan du får adgang

Dokumentation

De Kliniske Kvalitetsdatabasers afrapporteringsmodel er udviklet i samarbejde mellem RKKP, Sundhedsstyrelsen og regionerne. Den er en metode til udveksling af kvalitetsdata i standardiseret format.

I den tekniske dokumentation findes en dybdegående beskrivelse af modellen og sammenhængen mellem datasæt og variable. Denne dokumentation er til personer, som skal anvende modellen i dens rå format, enten i videreformidlingen til regionerne/klinikerne, eller eksempelvis forskere, som modtager dataudtræk i formatet. Dokumentationen i Excel er ligeledes til personer, som anvender modellen i dens rå format. De to filer indeholder henholdsvis alle variable med oplysninger om formater samt alle udfald og betydning heraf.

Appendiks indeholder oplysninger for både leverandør og modtager. Her er eksempler på hvordan mere specifikke tilfælde af sammenhænge mellem de forskellige variables udfald kan afrapporteres. Desuden er her beskrivelser for de enkelte sygdomsområder, såfremt der er specielle detaljer omkring levering i generisk model for området.

Tips og tricks dokumentet er en mini-guide i brug af CPR-data til at lave mangel- og/eller opfyldelseslister for en eller flere indikatorer. Det beskriver i korte træk de forskellige udfalds betydning, enkeltvist og i sammenhæng, samt hvilke udfald man skal gøre brug af for at få en liste over eksempelvis ikke opfyldte indikatorer.