Daglig levering af data fra kliniske kvalitetsdatabaser til regionerne sker i vid udstrækning via Kliniske Kvalitets­databasers Afrapporteringsmodel (KKA). Afdelinger og ledelser har adgang til de daglige data via regionale ledelsesinformationssystemer.

I ledelsesinformationssystemerne kan brugerne se indikatorresultater – og hvis de har retmæssig adgang også oplysninger om patienter, der indgår i resultaterne.

 

Status på datakilder

Alle kliniske kvalitetsdatabaser er baseret på en eller flere datakilder. Se hvornår vi har modtaget data, den seneste dato i data, samt hvornår vi forventer at modtage data igen.

Oversigt over datakilder

Forsinkede datakildeleverancer

Datakilder fordelt pr. database

 

Dataflow

Kliniske kvalitetsdata er en del af et større dataflow.

Se her hvilke parter der er involveret og tidsforbruget fra indtastning til den færdige adgang til data i en rapport.

Dataflow

Status på dataleverance

RKKP leverer daglige data betinget af:

  • Opdaterede datakilder
  • Ændring i en beregning
  • Ændring i metadata, herunder indikatordefinitioner

Oversigt over dato for de seneste daglige leveringer

Status på årsrapport dataleverance

RKKP leverer to versioner af årsrapport data:

  • Foreløbig
  • Endelig