Status på idriftsættelse af de næste skemaer i KIP.

Status på idriftsættelse af de næste skemaer i KIP


De resterende skemaer til jeres dataindtastning i det nye indtastningssystem (KIP) forventes i drift i januar 2024. Der arbejdes fortsat med tekniske udfordringer på KIP, som skal sikre det bedst mulige indberetningssystem. 

I skal stadig indtaste startskemaer for jeres patienter løbende i KIP. I forbindelse med den årlige udtalelse til statsadvokaturen, hvor der skal udfyldes årsstatus, må I desværre vente til januar 2024, før I kan indtaste denne. Vi ved godt, at det kan give gener, at I ikke kan udfylde alle skemaerne nu, men fordelen ved, at udfylde startskemaer er, at indtastningspuklen ikke bliver for stor. I kan læse mere om KIP her.

Næste status udsendes i november 2023.

Skriv til databasens kontaktperson Rune Bjerg Hansen, ruhans@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.