Indberetningssystemet Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP) erstatter Topica.

Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase) skal grundet ophøret af samarbejdet med Topica have et nyt indberetningssystem. Nyt indberetningssystem bliver Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP). Læs mere om KIP her.

Arbejdet med at få konverteret og oprettet skemaer i KIP er begyndt og forventes at være klar i løbet af foråret 2024. Vi vil løbende holde jer orienteret, om hvornår KIP forventes, at være i drift til indtastning.

Vi beder om, at der ikke oprettes nye skemaer med patientforløb, som ikke kan afsluttes inden udgangen af første kvartal 2024.

Indtil det nye indtastningssystem er klart, kan afdelingen vælge at håndtere indtastning af patienter i den mellemlæggende periode på to måder:

I kan vælge ikke at få patienter med i DugaBase, eller vælge at gemme papir-skemaer på nye patienter samt på patienter, som ikke kan færdigregistres inden 31. marts 2024. Dette med henblik på senere indtastning i det nye system KIP - hvis afdelingen ønsker komplette data på egne patienter. Afdelingen skal selv stå for den efterfølgende indtastning.

Baggrund for lukning af Topica
Som led i regeringens ambitioner om, at der skal spares tre milliarder kroner på administration i regioner og kommuner frem mod 2030, har Danske Regioner indstillet, at RKKP pålægges en budgetreduktion på 2,7 procent svarende til 2,2 mio. RKKP's bestyrelse har på ekstraordinært møde den 16. august 2023 besluttet at iværksætte en række tiltag, så reduktionen kan sikres.

Det ene af tiltagene, der er blevet vedtaget er, at tre databaser skal stoppe med at bruge inddateringssystemet Dedalus/Topica. Dansk Lever-galdevejscancer Database, Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase) og Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL). Anvendelsen af Dedalus/Topica medfører ekstra omkostninger, og udfasningen flugter med den generelle ambition om konsolidering og effektivisering af databasernes systemunderstøttelse.

Skriv til databasens kontaktperson Julie Mark, Jumark@rkkp.dk, såfremt du har spørgsmål.