Tilretning af indikator 3, nye patologikoder samt fejlretning af forkert indtastede patienter i databasen.

Der er sket følgende ændringer i databasen i løbet af marts 2024:

Indikator 3: Andel tumorer, hvor samlede excisionsafstand er i overensstemmelse med retningslinjer, er der sket følgende ændringer, som er trådt i kraft den 7. marts 2024 i regionernes ledelsesinformationssystemer:

  • Melanomer på venstre øre bliver nu også ekskluderet fra indikatoren
  • ”Ukendt primærtumor” ekskluderes nu på baggrund af, at tumortype er ”Metastase fra ukendt primær tumor” og ikke fordi lokalisation af primærtumor er ”Ukendt primærtumor”.

Databasen er per 7. marts 2024 begyndt at indhente følgende tre M-koder fra Landsregistreret fra Patologi til at identificere patologioplysninger på nogle af de tumorforløb, som er indberettet i indberetningsfladen, Sundata, men hvor patologioplysningerne har manglet:

  • M87219 nodulært malignt melanom, usikkert om primært eller metastase
  • M87439 superficielt spredende malignt melanom, usikkert om primær eller metastase
  • M87459 akralt lentiginøst malignt melanom, usikkert om primær eller metastase

Patologer opfordres fortsat til at benytte M-koderne med ”Usikkert om primært eller metastase” mindst muligt.

Flere klinikere har oplevet at kunne se tumorer/patienter i ledelsesinformationssystemerne, som man har bedt om at få slettet fra indtastningsfladen i databasen. Denne fejl er rettet den 8. marts 2024, hvilket skulle fremgå af data i ledelsesinformationssystemerne. Dette er også tilrettet i data til Årsrapport 2023, og forventes at nedbringe antallet af ”ikke-matchede tumorer” i databasen.

Adgang til regionale ledelsesinformationssystemer for offentligt ansatte kan tilgås her.

Kontakt databasens kontaktperson, Linnea Damslund, Iddams@rkkp.dk eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.